#ΗμέρεςκαιΈργα | Ιωάννης Βηλαράς και Αθανάσιος Χριστόπουλος. Η νέα πνοή στην ποίηση και η πρόσληψη από την κριτική.

Ιωάννης Βηλαράς και Αθανάσιος Χριστόπουλος.
#ΗμέρεςκαιΈργα: σειρά άρθρων για τη ζωή και τα έργα γνωστών, και μη, ανθρώπων της τέχνης άξιων μνημοσύνης.

Continue Reading