Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Η παρούσα  Γνωστοποίηση έχει ως στόχο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, να σας ενημερώσει σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και περιγράφει το πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών αυτού του ιστοτόπου («Προσωπικά Δεδομένα»), τις σχετικές μας υποχρεώσεις και εξηγεί τα δικαιώματά των επισκεπτών του ιστοτόπου σε ότι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά την παρούσα Γνωστοποίηση και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση freakydelia0@gmail.com.

Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Ο παρακάτω πίνακας εκθέτει τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας, τις κατηγορίες των δεδομένων αυτών, καθώς επίσης και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους:

Σύντομη περιγραφή της επεξεργασίαςΠροσωπικά ΔεδομέναΣκοπός επεξεργασίας των δεδομένωνΝομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων
Επικοινωνία με τη διαχείριση της ιστοσελίδας.Ονοματεπώνυμο, Email και άλλα στοιχεία που μπορεί να εμπεριέχονται στο αίτημά σας.Η επεξεργασία, ο χειρισμός και η εξυπηρέτηση του αιτήματός σας.Τα δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων του ιστοτόπου, στην προκείμενη περίπτωση για να εξυπηρετούμε τα αιτήματά σας, να συντηρούμε  βελτιώνουμε την επικοινωνία της ιστοσελίδας με τους χρήστες.
Εγγραφή στο newsletterΟνοματεπώνυμο και EmailΗ αποστολή σε εσάς του newsletter.Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με τη συγκατάθεσή σας.
Κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπό συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την σύνδεση και τη δραστηριότητά σας.Διεύθυνση IP και άλλες πληροφορίες σύνδεσης, δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies.Βελτιστοποίηση και ασφάλεια χρήσης ιστότοπου.Τα δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της ιστοσελίδας, στην προκείμενη περίπτωση για να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία, την ασφάλεια του ιστοτόπου και τη βέλτιστη λειτουργία του

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν όπως αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής.

Γνωστοποίηση σε τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται μόνο για τους παραπάνω σκοπούς και δε θα δημοσιευθούν σε τρίτους.

Ασφάλεια

Η ιστοσελίδα μας σέβεται και προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά την επεξεργασία τους λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, αλλοίωση, τυχαία απώλεια, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περίοδος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στον ιστότοπο διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το νόμο.

Δικαιώματα που αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται η ιστοσελίδα μας, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους,
  • το δικαίωμα διόρθωσης, προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες  και ελλείψεις των δεδομένων σας,
  • το δικαίωμα διαγραφής, προκειμένου να διαγραφούν τα δεδομένα σας από τα αρχεία της ιστοσελίδας μας,
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν,
  • το δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας από την ιστοσελίδα μας και να τα  διαβιβάσετε σε τρίτον,
  • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της σύμβασης ασφάλισης, ανακαλώντας την συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασης ασφάλισής σας και σε μη κάλυψή σας, καθώς η σύμβασης ασφάλισης δεν είναι δυνατή χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή έγγραφης αίτησης στηνιστοσελίδα μας, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση freakydelia0@gmail.com

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η ιστοσελίδα μας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Eάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτημάτων, αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσμία επεκτείνεται για άλλους δύο μήνες κατόπιν ενημέρωσής σας.

Υποβολή καταγγελίας 

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ: +30-210 6475600, ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr

Αλλαγές στην παρούσα Γνωστοποίηση

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Γνωστοποίηση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα κοινοποιείται μέσω του παρόντος ιστότοπου.

Τελευταία ενημέρωση 13.11.2020